Птицата е била пусната за продажба.

След подаден сигнал в РИОСВ – Монтана за продажба на препариран екземпляр от вида „Скален орел“, чрез обява в интернет сайт, екоекспертите извършили проверка съвместно с органите на РУ МВР – Лом.

Препарираната птица е открита и  иззета. Тя се съхранява в сградата на РИОСВ – Монтана.

Екземплярът е с размери около 50 см височина на торса и 180 см размах на крилете.

На подателя на обявата е съставен акт за установяване на административно нарушение според изискванията и разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.

От РИОСВ – Монтана припомнят, че птиците от вида „Скален орел“ са защитен вид.

Снимка: РИОСВ Монтана