Стари пощенски картички с емблематични сгради от Враца, между които и тази на любимото училище, книги и учебници, по които са учили някогашните деца, са онази магична машина на времето, която ни върна столетие назад. В обаятелен разказ учениците от НУ „Иванчо Младенов” – Враца се запознаха с личността и делото на своя патрон Иванчо Младенов. За премеждията и нещастията, за неизчерпаемата енергия, с които преодолява трудностите на живота и родолюбивото дело на дарител и благодеятел.
В рамките на урока по Краезнание учениците се срещнаха и с друг виден врачанин – сеньорът на българските илюзионисти Мистер Сенко. Световноизвестният маг остава незабравим за българите, освен с номерата „Електрическият стол”, „Разрязване на жена с циркулярен трион”, илюзията „Сваляне на главата“ и със своята дарителска и благородна дейност.