Един час се оказа недостатъчен за учениците от 5 Г клас и еко клуб “Детелини” към СУ “Христо Ботев” за техния първи урок по лесовъдство. Вместо в класната стая децата проведоха своя час на класния в училищния двор с лесовъди от Регионална дирекция по горите Берковица и Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан”. Инж. Иван Николов, инж. Момчил Костадинов и инж. Маргаритка Новкова разказаха за своята професия и показаха на учениците как се измерва диаметър и височина на дърво със висотомер и клупа. Горските инспектори Илиян Илиев и Красимир Кайряков запознаха децата със специализирания автомобил и оборудване използвани по време на горските проверки. Голям интерес предизвика броенето на годишните кръгове и беседата на инж. Николов за определяне на възрастта на дървото и неговия растеж. Учениците получиха за спомен дървените шайби със задачата да покажат на своите приятели и роднини това което са научили през деня. Проведеното събитие се организира в рамките на инициативата “Лесовъд за един ден”.