Безработни преминаха курс по Дигитална грамотност в Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца.

В продължение на  четиридесет учебни часа безработни жени от региона се обучаваха по теми, свързани с работата със системен и приложен софтуер, търсене на информация в Интернет, информационна сигурност, електронни услуги и средства за комуникация.

Преподавател бе инж. Петя Георгиева, а студентката Валя Илиева от  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ се включи като доброволец. Обучението е част от международен проект „E-skills for E-inclusion“ (Дигитална грамотност за дигитално включване) на Фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство с организации от още четири държави на територията на Европейски съюз – Италия, Испания, Северна Ирландия, и Румъния.

Регионалната библиотека във Враца е една от четирите библиотеки на територията на България, в които се проведоха такива обучения. Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ на Евтопейския съюз.