Министерството на труда и социалната политика предлага намаляване на минималния изискуем стаж за придобиване на право на платен годишен отпуск – от 8 на 4 месеца. Това съобщи на семинар за журналисти социалният министър Деница Сачева, пише сп. “Мениджър”.

В момента в Кодекса на труда е записано, че при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. В съответствие със законодателството на Европейския съюз, Министерството е направило предложения за намаляване на максималния период за сумирано изчисляване на работното време от 6 на 4 месеца.

„Предлага се и възможност чрез договаряне между социалните партньори да има по-голяма продължителност на извънредния труд в една календарна година – до 300 часа. Ще се запази общоприложимото ограничение за извънредния труд до 150 часа, но в случай, че работодатели и синдикати се договорят, ще може извънредният труд да се увеличи до 300 часа годишно“, посочи министърът на труда и социалната политика.

Обсъждат се и промени по отношение на командированите работници, като се предвижда да се гарантира освен минималната работна заплата за приемащата държава, така и всички допълнителни възнаграждения там. Предлага се и по-висок размер на санкцията за при използване на недеклариран труд – при три или повече нарушения.

Конкретните текстове за предложения за промени в Кодекса на труда ще бъдат готови до края на март. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.