Манастирите им се прославили като ярки български книжовни средища.

На 15 януари Българската православна църква почита тримата най- прочути ученици на небесния покровител на българите – Св.Иван Рилски.

Това са св.Гаврил Лесновски,св.Прохор Пчински и Св.Йоан Осоговски.

Те станали истински последователи на своя духовен пастир- отшелници,монаси,които били търсени за съвети от знатни и обикновени хора.

Книжовници и скромни чудотворци,които отдали живота си на Бога и ближните със своето смирение и аскетизъм.

Българска идентичност и борба с ересите, появили се по времето на техния учител и избуяли във времената на византийското нашествие и завоюване на Първото българско царство.

И тримата събрали около себе си кръг от монаси – книжовници,калиграфи,иконописци,строители и архитекти,които пострили прекрасните български светини – Лесновски, Пчински и Осоговски,които процъвтели като ярки български културни средища през цялото Средновековие.

Тримата светии ,прославили се през 11 век,станали много почитани на територията на целия Балкански полуостров и в Русия.Манастирите и досега са места за поклонение ,като Пчинския се намира в република Сърбия,а другите два- в Македония.