С играта на огъня по лицата на хората и фасадите, с уханието на греяна ракия и халва, със звуците и стъпките на маскирани хора, „Песен за огън и лед“ ще остави едно различно и особено, ново и неподправено усещане за промяна.

Община Оряхово благодари на г-жа Христина Цонева – ръководител на Клуб „Традиции и ценности“ към ЦПЛР-ОДК „Людмила Живкова“  и децата от Кукерската и група, на г-н Илиян Тодоров – ръководител на Група за пресъздаване на традиции и обичаи към НЧ „Надежда 1871“ и момчетата от Кукерската му дружина, на г-н Марко Кръстев – водач на Кукерската група и ръководител на Клуб „Изкуство и виртуална среда“  към ЦПЛР-ОДК „Людмила Живкова“, на г-жа Габриела Велкова и младежите от Клуб „Европейски диалог“ за пресъздаване на ритуала „Хамкане“, на г-жа Боряна Маринова и г-жа Цветанка Михайлова и жените от ТС „Оряховски ритми“ към НЧ „Надежда 1871“, на г-жа Капка Илиева и танцьорите от ТК „Жива вода“, на Домашен социален патронаж, Детска ясла №1 и Пенсионерски клуб „Детелина“ за кулинарния нюанс на празника, на г-н Асен Бошнаков и г-жа Цветелина Кирковска за греяната ракия, на „Мечкарите“ с ръководител г-н Иван Минков от с. Гиген, на Гайдарски състав „Войводите“ с ръководител г-н Атанас Младенов от град Пловдив, на Ивайло Недялков, Владимир Янков, Емил Мекишев, на Милен Младенов и Пенка Кръстева с малкият по състав, но уникален екип от хора. 

На всички учители и граждани, на всички кметства и читалища съпричастни с начинанието.

Всички вие, заедно и за пореден път доказахте, че културата е онази, специална и неугасваща искра, която ни прави по своему по-човеци!