На 8 октомври отбелязваме Световния ден за превенция на природните и стихийни бедствия.

Стихийните бедствия са природни явления, които са разрушителни по своята същност и мащаби, като в по-голямата си част не подлежат на контрол от страна на човека. Типични примери са земетресенията, ураганите, наводненията, лавините и вулканичните изригвания, като тези бедствия често се пораждат едно от друго.

Щетите от природните бедствия обикновено са големи, но могат да бъдат ограничени, ако хората са достатъчно информирани и подготвени.