Регионално управление на образованието – Враца съвместно с Община Оряхово организират работни срещи под мотото „Подкрепа и сътрудничество на терен“ с директори и педагогически персонал от образователните институции на територията на Община Оряхово.

Целта на работните срещи е изграждане и развитие на професионални педагогически общности за оказване на професионална подкрепа и споделяне на добри практики в духа на съвременните образователни тенденции.

Откриването на събитието ще бъде в ХГ „Проф. Марин Върбанов“ на 22 февруари от 13:00ч., а работните срещи с експерти от РУО – Враца ще се проведат в различните образователни институции от 14:00ч.