Християните, които могат да постят, за последен път до Великден консумират месо

 

Днешната неделя, известна като “ Месопустна” се нарича и “ Неделя на Страшния съд”.

По време на литургията се четат откъси от Евангелия със сцени от Второто Христово идване ( Пришествие) на земята и съдът Му над живи и починали, които ще бъдат възкресени и участта им ще бъде вечна.

Едни ще имат нова земя и небе, други – вечни страдания. В този  съд  ще участват  Божията Майка, Светите Апостоли и нашите Ангели – хранители, дадени ни  от мига на Кръщението в християнската вяра. Които ще бъдат нашите адвокати .

За какви дела ще бъдем осъдени на вечни мъки?

Тъй като човешкото същество е несъвършено, склонно към грях и упорстващо в греха, Бог знае и чука на всяка врата. Иска да му отворим вратите на сърцето си, да го приемем и да станем с неговата подкрепа всеки път, когато паднем и униваме, че нямаме сили да се изправим, поправим сторената злина и грях, и принесем дела на покаяние.

За  наранените и огорчени от нас, за отблъснатата протегната към нас ръка за помощ; за подминатите от нас  сълзи в нечии очи, които сме могли да избършем, но не сме го сторили.

За всичко.

Защото “съгрешихме  повече от морския пясък” – както е изплакал във “ Великия покаен канон “ великият светец Андрей Критски. И още:

“А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата.

Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях и Ми дадохте да ям; жаден бях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.

Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и нахранихме или жаден и напоихме?

Кога Те видяхме странник и прибрахме или гол и облякохме? Кога Те видяхме болен или в тъмница, и Те споходихме?


А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.


Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях и не Ми дадохте да ям; жаден бях и не Ме напоихте; странник бях и не Ме прибрахте; гол бях и не Ме облякохте; болен и в тъмница и не Ме споходихте.

Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?

Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.


И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.”

Ев. Мат. 25:31-46.