През изтеклата година, посетителите на всички туристически обекти на територията на община Белоградчик възлизат на 134 743  души, от тях 40 650 чужденци. Това стана ясно от  отчета за разнообразните по съдържание дейности в областта на туризма през 2019 година, представен от Росен Младенов на заседание на Консултативния съвет по туризъм.

На заседанието стана ясно още, че тази година

Оперния фестивал ще се състои в края на месец юли и началото на август, а състезанието по колоездене – велорали „Rocks’n Roll“, на 5 и 6 април.

Представена бяха справка за изразходените средства от събрания туристически данък от община Белоградчик през 2019г. в размер на 7 626 лв., както и справка за реализираните нощувки по месеци и националност на посетителите за 2019 г. на база подадени месечни декларации по чл. 116 от Закона за туризма: 22 686 нощувки.

Участниците в срещата обсъдиха предложената Програма  за развитието на туризма през 2019 година, а най-разгорещени дебати предизвика въпросът за поддържането в добро състояние на еко- и велопътеките, както и пътеките, свързани с провеждането на състезание но планинско колоездене, бяха споделени също и виждания за някой нови атракции в района на Белоградчишка крепост и пещера „Магура“, и други места. Предстой допълнителна дискусия и обсъждане на цената на комбиниран билет за всички туристически обекти на територията на общината.

Участие в заседанието взеха Росен Младенов – зам.-кмет на общината, служители на туристическия информационен център, представители на туристическия бранш и неправителствени организации. В дискусията се включи и Валентина Александрова – представител на Асоциацията на екскурзоводите в България.