На днешната дата, преди  135 години В Санкт Петербург е отпечатана първата българска банкнота с номинал 20 лева.

По цветове и размери тя изобщо не прилича на днешните български хартиени левове.

На 1-ви август 1885 г. е отпечатана първата българска банкнота в санктпетербургската печатница “Экспедиция госсударственных бумаг”. Тя е с номер 000001, номиналът й е 20 лв. Банкнотата е с големина 150 на 97 мм, в левия й ъгъл е отпечатан държавният герб, има и воден знак на БНБ.

Първата емисия банкноти  (213 хил. лева), които се отпечатват не са приети добре от хората.  Това се дължи както на  недоверието в новите хартиени пари, така и на  златното покритие на банкнотите, което създава значително ажио между тях и масово използваните сребърни монети.

Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението, когато на 4-ти юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети.

 

Днес първата банкнота на България се съхранява в Историческия музей в Габрово.

източник: national geographic