АВТОР – Елизабет Александрова

DiscoverEU по програма „Еразъм +“  на ЕС дава възможност на 18-годишните млади хора да опознаят Европа и нейното разнообразие, пътувайки с железопътен транспорт. „Над 130 хиляди младежи вече са използвали тази възможност“ – споделя евродепутатът Асим Адемов. „Целта, която си поставяме с тази програма, е да подкрепим младежите и девойките на 18 години да станат по-независими, пътувайки и запознавайки се със свои връстници от други страни, да развият социалните си умения и да възприемат европейските ценности. Тази програма официално е интегрирана в новият „Еразъм +“ за програмния период 2021-2027 година. Досега се отчита, че повече от 130 000 млади хора са получили карта за пътуване из Европа. През есента ще бъдат предоставени още 35 000 карти за пътуване по DiscoverEU.  Бюджетът за тази година ще бъде 29 млн. евро“ – допълва евродепутатът Асим Адемов.

В момента е отворена възможността за кандидатстване за мобилност на младежи по „Дейност за приобщаване DiscoverEU“. Тя е насочена към организации и неформални групи от млади хора, които поради социални, икономически, здравословни или други причини не могат да пътуват, да участват в DiscoverEU на централизирано ниво наравно със своите връстници. Димка Радева, началник отдел „Информационно обслужване“ в Центъра за развитие на човешките ресурси обяснява начина на кандидатстване. „Младите хора ще могат да се регистрират както по собствена инициатива, така и в група до пет човека. Те ще кандидатстват, като отговорят на шест въпроса на тема за младите хора, като фокусът ще бъде ЕС, в платформата на Европейския младежки портал. Платформата е специално направена за Европейската година на младежта – 2022 г.“ – споделя Димка Радева и уточнява, че срокът за подаване на документи е до 05.09.2022г. сега се кандидатства, а пътуванията ще се осъществяват през следващата 2023 г. 

Според младежкия работник Александра Готева основната причина, поради която младежите в неравностойно положение не могат да пътуват, най-често е свързана с техните нагласите и разбирания. „Основното е, че те се самоограничават. Те са свикнали да нямат достъп, да не пътуват, да не знаят език. Пътувайки, опознаваш други светове, други култури. Разширява се мирогледът на младия човек и особено за хора, които са в неравностойно положение, това е изключително голямо богатство. Програмата „Дейност за приобщаване DiscoverEU“ дава страхотна възможност и всички младежки работници усърдно подкрепят младите хора с ограничени възможности да пътуват в страните от ЕС, за да имат възможности, равни на тези на своите връстници, които използват другите програми на ЕК“ -коментира Александра Готева с богат опит при осъществяване на мобилности в ЕС и страни от Азия, Африка и Латинска Америка. 

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството със “Zov News“.