Нематериалното културно наследство, Националният фолклорен фестивал „Леденика“ и идентични прояви, кулинарните изложения в населените места на Враца бяха част от темите, които кметът Калин Каменов обсъди с изпълнителният директор на Регионален център ЮНЕСКО д-р Ирена Тодорова.
Каменов бе категоричен, че основната цел на този тип събития е възраждането на българските традиции по един нестандартен начин.
В рамките на работната среща се дискутираха възможностите за надграждане на фестивалите и фоклорните прояви.
Д-р Ирена Тодорова изрази увереност за изграждане на добри взаимоотношения, които ще са в основата при реализирането на бъдещи съвместни проекти в града.
Заместник-кметът Александър Владимиров запозна присъстващите с визията на местната администрация за популяризирането на архитектурните паметници, къщи-музей и средновековни кули в града.
На срещата присъства и експертът от Центъра, с ресор “Международна дейност” – Чаяна Истаткова.
Unesco Centre Sofia е един от седемте в света и обхваща дейността на 16 държави в Югоизточна Европа.