Влакът Connecting Europe Express (Експрес „Свързана Европа“), който пътува из цяла Европа, вече е в България и се движи към следващата си дестинация в Русе, теглен от наименувания на цар Калоян локомотив, един от най-новите локомотиви на БДЖ, доставени през тази година. Влакът беше посрещнат късно снощи на Централна гара София от представители на ръководния екип на БДЖ и Столична община, които спазиха традицията за връчване на знамето на града на представителната делегация от Европейската комисия, пътуваща с композицията.

Днес влакът беше изпратен с официална церемония на Централна гара София, на която присъстваха заместник министър-председателят по управление на европейските средства Атанас Пеканов, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов, управленските екипи на БДЖ, НКЖИ и представители на Европейската комисия.

В своето обръщение към присъстващите министър Алексиев поздрави ръководството на БДЖ за инвестицията в 15 нови локомотива.

На събитието в присъствието на ръководителя на делегацията във влака и посланика на инициативата беше валидирана специална пощенска марка, посветена на Европейската година на железопътния транспорт.

След пристигането си в Русе представителите на Европейската комисия ще посетят музея на транспорта в града, който се помещава в първата построена железопътна гара в България.

Connecting Europe Express стартира своето пътуване на 2-ри септември от Лисабон, Португалия, като страна председателстваща Съвета на Европейския съюз, и след като обиколи над 100 населени места на Стария континент по време на петседмичното си пътуване, ще завърши обиколката си в Париж на 7-ми октомври.

БДЖ е част от инициативата, която е едно от най-емблематичните събития в Европейската година на железниците за популяризиране на железопътния транспорт като най-екологичен, безопасен и енергийно-ефективен.

По маршрута на влака се провеждат различни събития за неговото посрещане, като на всяка гара се организира разяснителна кампания и дискусия за ползите от железопътния транспорт и какво трябва да бъде направено, за да се превърне в предпочитан за пътниците и бизнеса. Дискусиите се излъчват в реално време на сайта на Connecting Europe Express.

Осъществяването на инициативата Connecting Europe Express е резултат от доброто сътрудничество между всички железопътни и инфраструктурни оператори в ЕС в обединението им за единство около идеята за популяризиране предимствата на железниците като привлекателен и устойчив начин за придвижване.

Темата за намаляването на вредните емисии от транспорта е все по-актуална и дискутирана на европейско ниво. През 2019 г. ЕК представи концепцията за прилагане на т.нар. Зелена сделка, която налага сериозни мерки за ефективно използване на ресурсите и намаляване на замърсяването. Амбициозният план е до 2050 г. Европа да бъде екологично неутрална от влиянието на въглеродни емисии. Екологичният потенциал на железопътния транспорт е причината той да има такова централно място в политиката на ЕС за трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Емисиите от въглероден диоксид, генерирани от него, са многократно по-ниски в сравнение с тези при другите видове транспорт. Тези предимства извеждат на преден план в транспортната политика приоритетното развитие на железопътния сектор.

България, като страна членка на ЕС, споделя европейската амбиция и перспектива за стимулиране на устойчивите видове транспорт и намаляването на отделяните в атмосферата вредни емисии.