Датата се отбелязва като професионален празник с решение на Висшия адвокатски съвет от 26.02.2005 г.

Професионалният празник на българските адвокати се чества от 2005 г. по решение на Висшия адвокатски съвет.

Адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на окръжните съдилища.