На 18 март в България се отбелязва Деня на радиотехническите войски. Празникът се чества за първи път през 1993 г.

На този ден през 1952 г. със Заповед 108 на министъра на народната отбрана се реорганизира съществуващата тогава Служба за въздушно предупреждение и се създава първата в страната радиотехническа част.

Но историята им започва със създаването на Въздушно-предупредителната служба още през 1940 г. Отначало това е рота към бомбардировъчния отряд при въздушни войски в Пловдив, тя бързо организира предупредителни постове в цяла Югоизточна България. През 1941 г. унгарски специалисти монтират първата по рода си у нас автоматична телефонна система „Стандарт“ във въздушно-предупредителните централи на Стара Загора и Бургас. През годините на войната Въздушните войски на България преминават през редица организационни промени. Въздушно-предупредителната служба също непрекъснато се усъвършенства и реорганизира.