Приключиха летните ландшафтни проучвания на територията на община – Червен бряг на екипа от Регионалния исторически музей – Плевен.
На среща с Кмета на Общината археолозите споделиха подробности от работата си и резултатите от изследваните обекти.
Само за 10 дни те успяли да проучат археологията на 7 селища от общината, разположени по левия бряг на река Искър, а резултатите надминали дори най-оптимистичните им очаквания – това сподели директорът на РИМ – Плевен – д-р Володя Попов.
За този кратък период те открили 9 нови археологически обекта.
Успоредно с това прецизирали информацията за около 20 от старорегистрираните обекта. Проучванията включвали констатиране на съвременното състояние, наличността на подемен материал на терен и наличността на трайни структури.
„Установихме много голяма наситеност със съществени паметници на културата – села, градове, гробища, светилища и различни други форми, останали от древността до днес” – коментира и археологът Владимир Найденов, който разказа подробности за някои от по-интересните теренни находки.
Един от новите обекти е късноантична ранновизантийска крепост в местността „Калето” – на 5 км южно от Червен бряг, над р. Искър. Локализирани са и два, вероятно римски, пътя в землищата на с. Реселец и на юг от с. Сухаче, както и няколко други интересни обекта от праисторическата епоха и античността.
Една от най-интересните находни се оказала в землището на с. Горник – светилищен комплекс с каменоломна, от тракоримската епоха, с впечатляващи размери. „Това красноречиво доказва факта, че на територията на днешната община приемствеността между култури и етноси върви плавно и илюстрира богатството на района” – допълни още Найденов.
Археологът Мартин Дяков поясни, че след завършването на полевата работа започват лабораторна и кабинетна такава, от които се очакват още интересни резултати.
„Подкрепихме с голяма радост този съвместен проект с РИМ” – каза кметът на Общината д-р Цветан Костадинов. Надяваме се напролет проучванията да продължат и да са все така продуктивни, защото имаме готовност да кандидатстваме през новия програмен период за финансиране на множество проекти, свързани с материалното и нематериално културно наследство. Стремежът ни е не само да съхраним тези ценни археологически находки, но и да ги популяризираме като ги включим сред обектите за културен туризъм”, допълни още д-р Костадинов.