Окръжен съд – Враца днес взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М. М.

Той е привлечен в качеството на обвиняем от Окръжна прокуратура – Враца за това, че на 27 октомври т. г., около 05:30 ч. в същия град в жк „Дъбника“, на неохраняем паркинг, е запалил имущество със значителна стойност – лек автомобил „Део Нубира“, собственост на В. Т., като пожарът се е разпространил и върху друго имущество със значителна стойност – товарен автомобил „Ситроен Джъмпи“, притежание на Т. Т. и лек автомобил „Ситроен Ксара Пикасо“, собственост на И. Ц.

За това престъпление законодателят е предвидил наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 до 10 години.

Съдът прие, че са налице всички, изискуеми от закона предпоставки за вземането на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо М. М. Налице е обосновано подозрение за съпричастност на обвиняемия към деянието, в което е обвинен.

„В изключително краткия период на разследване са събрани в достатъчна степен по обем и тежест доказателства, свързващи обвиняемото лице с инкриминираното деяние. На второ място, за да се вземе мярка за неотклонение “задържане под стража”, е необходимо съществуването на реална опасност обвиняемия да се укрие или извърши друго престъпление. В конкретния случай съдът намира, че опасност М. М. да се укрие не е налице. Има доказателства за трайна обвързаност на обвиняемия с конкретно местоживеене, тъй като същия има адрес, на който пребивава в Република България. Налице е обаче опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Той е осъждан, като му е наложено наказание “лишаване от свобода”, чието изпълнение е отложено за срок от три години, а настоящето деяние попада в изпитателния срок по това условно осъждане. От значение за реалността на тази опасност от извършване на друго престъпление е и самата обществена опасност на деянието, за което е привлечен обвиняемият и начинът на извършването му. В случая деянието е с висока степен на обществена опасност, като това дава основание на съда да приеме, имайки предвид и висока обществена опасност на обвиняемия, че по отношение на него съществува реална опасност от извършване на друго престъпление и възпрепятстване на разследването“ – се казва в мотивите на съда.

Определението на Окръжен съд – Враца подлежи на обжалване и протестиране в тридневен срок пред Апелативен съд – София.