Състав на Врачанския окръжен съд с председател Иван Маринов прекрати днес (7-ми август 2019г.) наказателно дело срещу шеф, дал неверни сведения. Това стана още в разпоредителната част на процеса, а причина са допуснати отстраними съществени нарушения от страна на държавното обвинение.

Обвинителният акт на Окръжна прокуратура е срещу К. П. К.

В качеството си на управляващ и представляващ юридическо лице К. е подал заявление за подпомагане към Общинската служба „Земеделие“ по мярка „Натура 2000“, в което е представил неверни сведения. Повдигнатото обвинение е за престъпление по чл. 248а ал. 3 пр. 1, вр. ал. 2 пр. 1 от НК.

Врачанският окръжен съд с днешна дата обаче върна делото на Окръжна прокуратура за  отстраняване на посочени в обстоятелствената част на определението процесуални нарушения. Такива има и в обвинителния акт, и в постановлението за привличане на подсъдимия в качеството му на обвиняем, съобщава говорителят Даниела Хитова.

Съдът определи и да не се взема мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия.

Определението по спряното дело обаче подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – София в седемдневен срок.