Насилствената смърт, свързана с повишаването на цените, ще “скочи” по целия свят – включително и в Европа – през следващото десетилетие, предупреждава голямо ново проучване. За това информира Мирър.

Според изследването, броят на смъртните случаи вследствие на конфликти и бунтове, причинени от недостиг на храна, вода и гориво, вероятно ще се увеличи бързо през следващите 10 години.

Изследователите са създали нов интерактивен инструмент, наречен „Хаос мап“ („Карта на хаоса“), който изчислява жертвите, свързани с повишаване на цените и недостига на ресурси.

Създадена от д-р Давиде Наталини и професор Алед Джоунс от университета Англия Ръскин, картата показва, че повече от 1 300 смъртни случая между 2005 и 2017 г. са били резултат от жестоки размирици, пряко свързани с несигурността от наличието на храна, вода или гориво. И учените смятат, че цифрите могат да скочат през следващото десетилетие.

Чрез изследване на доклади, обхващащи шокове от несигурност, свързана с храна, вода и горива, публикувани от 2005 г. насам, екипът е начертал данни за насилствени смъртни случаи – като бунтове, грабежи, въоръжени конфликти и демонстрации и самоубийства – на Картата на хаоса.

Те казват, че техните изследвания са важни, за да помогнат да се разбере “ескалиращата нестабилност и хаос”, които могат да възникнат, когато натискът, причинен от ограничени ресурси, се усложнява от фактори като изменението на климата и нарастващата популация.

Изследвайки тенденциите около предишни събития, изследователите твърдят, че Картата на хаоса също може да помогне за прогнозиране и информиране с цел навременни реакции по отношение на несигурността от ресурсите и на социалните вълнения, които могат да се окажат полезни за правителствата и НПО.

Например, те заявиха, че смъртните случаи през последните няколко месеца, свързани с повишаването на цените на горивата в Еквадор, следват предишни, подобни модели, при които мерките за строги икономии, наложени от правителството, имат превес над средносрочното планиране на достъпа до храна и гориво.

Професор Джоунс казва: „Тъй като изменението на климата увеличава тежестта на екстремните метеорологични условия през следващите години и след като виждаме продължаваща политическа нестабилност в ключовите региони за производство на петрол, вероятно е налице повишена честота и тежест на физически сътресения по отношение на нашата храна, гориво и водни консумативи.

„Без подходящи стратегии за борба с тези сътресения вероятно реакционните политики от страна на правителствата само ще влошат въздействието от тези шокове, което ще доведе до по-големи хаос събития и повече смъртни случаи“, добавя той.

„В Европа, макар вече да наблюдаваме ограничен брой смъртни случаи, без пълен и прозрачен разговор между правителствата и техните граждани около необходимостта да се отдалечим от изкопаеми горива и без повече инвестиции в устойчиви системи за храна и вода, вероятно ние няма да бъдем имунизирани срещу тези събития“, предупреждава професорът.

„Трудно е да се определи каква точно е причината протестите срещу повишаване на разходите за гориво или храна да се превръщат в насилие и именно тук се крият рисковете“, заключава той.

Професор Джоунс, директор на Института за глобална устойчивост на Англия Ръскин, добавя „Надяваме се, че Картата на хаоса може да изгради нашето разбиране за тези върхови критични точки в обществото, за да можем да се опитаме да избегнем най-лошите въздействия в бъдеще“.

Източник: БГНЕС