Препоръчително е PCR тестовете да се правят на четвъртия ден след рисков контакт с болен или носител.

Това казват в клиничните лаборатории и около това мнение са се обединили повечето от тях на специална среща в лекарския съюз.

Необходимо е време, за да може вирусът да се изяви, за да бъде уловен от теста и избързването е излишно усилие.

От друга страна, клиничните лаборатории са претоварени с работа.

Тестове има  предостатъчно, доставките са редовни. Проблемът е в ограничения брой кадри, които могат да ги правят. Работата е специфична и лаборантите работят на предела на силите си.

“Тъкмо бяхме поотдъхнали от гръцката трагедия, проблемът дойде от пробите, които са положителни”, каза д-р Недялко Калъчев – ръководител на клинична лаборатория.

Преобладаващи са контактите. Реално пациенти, които са с оплаквания, са по-малката част от тези, които се изследват.

За да не се блокира работата на всички, на среща в лекарския съюз лабораториите предлагат да се препоръчват тестове не по-рано от четвъртия ден от контакт с носител или болен.

“Защото прекалено ранното изследване дава един с висока степен на вероятност фалшиво отрицателен резултат. Отрицателен резултат не защото пациентът не е заразен, а защото просто количеството вируси в този момент евентуални, които биха се намирали в носоглътката са прекалено малко, за да бъдат хванати”, обясни д-р Недялко Калъчев пред БНТ.

И не е необходимо веднага след първия контакт да се тича за PCR тест. Освен това в лабораторията наблюдават много случаи, в които дори контактни в семейството за по-продължителен период, са отрицателни. Затова е добре да се прецизира и времето, и рисковете.