Планирано е всички деца на възраст от 0 до 3 години да имат редовни домашни посещения от медицинско лице.

Патронажната грижа е заложена в проекта на Националната стратегия за детето за
периода 2019-2030 година.

Документът е качен на сайта на социалното министерство за становища от всички
заинтересовани страни в срок до 8-и февруари.

По предложение на Министерския съвет стратегията ще бъде приета от Народното
събрание.

В документа е записано, че близо 42% от българските деца или над 509 хил., живеят
в риск от бедност или социално изключване.

В проекта “Национална стратегия за детето” е заложено разработване и приемане на закон за детето и семейството, което се очаква да стане още през 2019 година, както и цялостна реформа в областта на правосъдието за деца.

Сред набелязаните мерки е въвеждане на пълна и изрична забрана за телесно
наказание на деца и криминализиране на домашното насилие.

Предвиждат се и нормативни промени за предоставяне на акушерска помощ на
здравно неосигурени, бременни жени с цел разширяване на достъпа до здравни
грижи и проследяване на бременността.