Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас на 11 юли в изборно помещение, както и избирателите под карантина или в изолация, ще могат да гласуват в подвижна избирателна кутия. Централната избирателна комисия определи със свое решение реда за образуването на избирателни секции за тези гласоподаватели. Решение на ЦИК може да видите ТУК