Служебният финансов министър Асен Василев представи екипа си на специален брифинг.

За зам.-министър е назначена Виолета Лорер. Тя ще отговаря за бюджетната сфера. Ваня Стойнева е другото назначение в екипа на министъра. Тя ще поеме ресор “Възстановяване на европейските средства, евросредствата, отчетени по програмите, държавните помощи и координация по Плана за възстановяване”.

Трети зам.-министър е Моника Бийчър.

„По устройствен правилник назначаването й е позволено, въпреки че не е често срещано в министерството”, заяви Василев.

„Назначаването й е оправдано, тъй като имаме няколко тежки задачи, свързани с одита на европейските средства”. В ресора й ще влезе Дирекция “Централно възлагане на обществени поръчки”.

„Г-н Спецов и г-н Тонев поемат двете приходни агенции”, заяви служебният финансов министър.

С решение на Министерския съвет от днес Румен Спецов е назначен за директор на Националната агенция по приходите.

Павел Тонев поема ръководството на Агенция „Митници”.

„За приходната агенция основните задачи, които съм поставил, е да се увеличат приходите. Това ще стане, като се фокусираме върху големите данъкоплатци и се премахне терорът, който стои над малките данъкоплатци. Фокус върху фирми, които потребляват държавен ресурс и всички техни подизпълнители. Там се установяват сериозни липси”, посочи министърът.

По думите му са начислени над 4 милиарда лева вземания, а са събрани едва малко над 2 милиарда лева. Проверка е установила, че ревизионните актове са с много ниско ниво на потвърждаемост.

„66,5 процента са потвърдени – изцяло или частично. Това означава, че този ревизионен акт е издаден. След това той отива за потвърждение или отхвърляне в НАП. След това има и съдебна инстанция”, поясни Василев.