Върховният административен съд остави в сила решение на първоинстанционния съд – Административен съд-София град, с което се потвърждава решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси по отношение на директора на Столичната здравноосигурителна каса (СЗОК) – Гергана Андреева-Сотирова.

Конфликтът на интереси е реализиран във връзка с управлението на човешките ресурси – тя е определяла месечното възнаграждение на съпруга си, главен специалист в ръководената от нея специализирана администрация.

По този начин Сотирова е упражнила правомощия по служба и е реализирала облага в интерес на свързано с нея лице, което е и неин подчинен. Осъдена е да заплати и разноските по делото.