От Националното сдружение на българските лозари информираме, че наши членове от Поморие ще затворят с трактори пътя Поморие-Каменар до връзката с колелото за Слънчев бряг в четвъртък, 02.09.2021г. в 09:00 ч. Блокадата ще започне сутринта и ще продължи половин час.

НСБЛ е учредено през март тази година в него членуват лозари, пепиниеристи, винари и учени в областта на лозарството в България.

Бидейки най-голямата браншова организация в лозарския сектор у нас имаме отговорността и задължението да защитаваме интересите на нашите членове и всеки лозар в страната. Липсата на далновидна стратегия и дългосрочна политика в бранша доведе до намаляването на лозята у нас с 5 пъти за последните 20 години – от 1.6 млн. декара на 300 хиляди декара.

Една от най-важните и наложителни мерки е предвиждането на национални доплащания за сектора. Ние сме единствената държава, в която тези доплащания са изключени, тъй като се счита, че виненото грозде не е плод.  За сравнение – в другите страни от ЕС помощта за сектора е в размер на около 300 евро на декар. В България е през последните 5-6 години тя е достигнала максимум 22 евро на декар. Същевременно разходите по отношение на отглеждането на културата и производство на грозде са еднакви с колегите от ЕС, а през последните години дори скочиха драстично. В същото време имаме почти двоен спад на изкупната цена на гроздето. Реално работим на загуба.

Протестите на лозарите са се отлагали през годините, тъй като все сме се надявали, че с управляващите ще успеем да изработим една дългосрочна, устойчива стратегия, основаваща се на пазарен принцип и конкурентни условия за лозарите у нас и колегите си в ЕС. Пазарен принцип значи еднакви условия при стартиране. Ние на практика стартираме с 300 метра зад останалите.

Лозята у нас намаляват, изкупните цени на гроздето са убийствено ниски. Вече няколко години алармираме всички институции за катастрофалната ситуация, но не получаваме адекватна реакция. Себестойността на един килограм грозде у нас се движи между 80 и 90 стотинки и за да може секторът да оцелее, изкупната цена трябва да бъде поне един лев. В страните, които са лидери в лозарството и винарството, националните субсидии достигат 300 евро на декар.

Националното сдружение на българските лозари е провело редица срещи със служебния земеделски министър Христо Бозуков и зам.-министър Явор Гечев, както и с Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за лозата и виното, но без резултат.

От НСБЛ настояваме да бъдат взети спешни мерки за излизането на лозарския сектор от колапса, в който се намира в последните години. Национални доплащания за сектора не само ще спаси лозарите в страната, но и ще повиши конкурентоспособността на бранша. Високата безработица, крайната бедност и обезлюдяването на селските райони са само част от предизвикателствата, за които лозарството, ако бъде подпомогнат, ще успее да даде и своя принос.

Последните 3 години сме обиколили всички институции, но само ни лъжат и нищо не се случва. Ако и сега не ни чуят, ще пристъпим към национални протести, хората са ни готови за гражданско неподчинение.