Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Стайко Прокопиев от длъжността „Директор на дирекция
„Стратегическо планиране“.

След издаване на този указ той ще бъде назначен на длъжността „Директор на Щаба на отбраната“ и удостои с висше офицерско звание „генерал-майор“.