Народното събрание въведе забрана за продажбата на райски газ на лица под 18- годишна възраст. Решението беше прието единодушно от всички Народни представители.