Не можем да си позволим да затворим за месеци.

Училищата бяха нарочени за идеалния виновник, защото втората вълна съвпадна с отварянето на училищата, но това не е доказано“, каза министърът на образованието Красимир Вълчев в интервюза БНР.

Нулева е възможността за нулева учебна година.

 Най-лесно се затварят училища, най-лесно ще се жертва образованието, но става въпрос и за ценностен избор”, добави още  министър Вълчев.

Той посочи изследвания, които показват, че малките деца са и по-малък разпространител на вируса:

Стойностите на заболелите ученици и децата в предучилищна възраст са над 12 пъти по-ниски от средните, но има подозрения, че боледуват безсимптомно и пренасят коронавируса“.

Министър Вълчев подчерта още, че заповедта за централизирано затваряне на училищата не е била правилна:

Получихме искания за отваряне на училища и за провеждане на учебни часове и практики, затова преминахме на диференциран подход“.

По думите на Красимир Вълчев  над 1250 училища не са се сблъсквали с коронавируса.

Той е категоричен, че диференцираното вземане на решения е по-отговорното поведение и че отговорността е и към бъдещето на децата, и към икономиката.

“По решения на областните и общинските щабове за борба с коронавируса 40% от учениците в момента са на обучение в електронна среда. По решение на училищата – около 4,5% от учениците са преминали на обучение в електронна среда, включително и 74 училища са преустановили присъствените занятия в начален етап”, съобщи министърът.

Според Вълчев има страхове и нагласата за дистанционно обучение е факт:

Апелирах към директорите, когато има страх, да предложат да се мине в електронна среда. Въпросът е за колко време. Ако е до края на годината, означава да затворим едни деца за 7-8 месеца, да ги десоциализираме, обездвижим, да им причиним проблеми и  да намалим мотивацията им за учене”.

Той беше категоричен, че изследвания показват, че много бързо се демотивират децата от ученето в електронна среда и се натрупва психическа бързо умора от стоенето пред устройствата.

Разумно е да се направи график до Коледа. Сега една-две седмици да остане тази обща забрана за учениците от 6-и до 12-и клас. … Трябва да имаме редуване на дистанционно и присъствено обучение. Виждам, че много хора започнаха по-стриктно да спазват мерките, ако се подобрят стойностите на заболеваемостта, ще започнем редуването на паралелките. Повече трябва да учат присъствено 8-и клас, особено езиковите паралелки, 7-и клас – също“.

По думите на министъра в месеците на сезонния грип – януари и февруари – отново ще трябва голям процент от системата на образованието да премине в електронна среда. Той подчерта, че ще бъдат обсъдени варианти за диференцирано отучване.

Министър Вълчев подчерта, че в актуализацията на бюджета ва 2020 са предвидени средства за подпомагане на училищата и за противоепидемични средства:

“С 12,5 милиона лева мислим да го направим”.

От януари 2021-ва година минималната заплата на асистент във висшите училища ще е 1300 лева, съобщи министърът на образованието.

Той допусна, че дилемата в БАН дали да увеличат заплатите на академиците и член-кореспондентите, или на младите учени – ще бъде решена в полза на първите.