Разликите в специфичните заплащания на служителите в сектор „Сигурност“ са необясними и ще се стремим заплащанията Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН) и Главна дирекция “Охрана” (ГДО) да се развиват в съответствие с тези в останалите ведомства със сходна дейност. Тази позиция заяви министърът на правосъдието Атанас Славов на среща с всички синдикати от системата на местата за лишаване от свобода и съдебната охрана. 

Доц. д-р Славов пое ангажимент да постави пред Министерството на финансите проблема за съществуващите разлики в някои плащания на служителите на МВР, от една страна, и на тези на ГДИН и ГДО, от друга. Става дума за вещевото доволство, парите за специфичните условия на труда, тези за храна и др.

“Няма убедителен аргумент защо за едните служители може, а за другите – не”, каза министърът на правосъдието, като в същото време отчете изравняването на заплатите с тези във вътрешното министерство през последните месеци. Той ще положи всички усилия, за да не се стига до социално напрежение в двете главни дирекции – изпълнение на наказанията (ГДИН) и охрана (ГДО).

На срещата в МП днес бяха представители на Съюз на синдикални организации в системата на МП, Синдикат на служителите на затворите в България, Синдикат „Охрана“, Синдикат на пенитенциарните служители, Синдикат на служителите в МП, Синдикат на служителите в ГДИН, както и Синдикат на работещите в местата за лишаване от свобода към КНСБ.  Участваха също ресорните зам.-министри Георги Николов и Емил Дечев, както и професионалните ръководства на двете главни дирекции.

Отново беше поставен и въпросът за преразглеждане на режима на работа на надзорно-охранителния състав в затворите, който е 12-часов. На поредното настояване да се търси възможност и за връщане на 24-часовите смени, министър Славов отговори: „Няма път назад“. И обясни – промяната на режима е в отговор на категоричните изисквания на Комитета против изтезанията на СЕ, нещо повече – тя дава видими положителни резултати.

Сред приоритетите на ръководството на МП за тази година е и завършването на новия затвор и учебен център в с.Самораново и превръщането на тази голяма инвестиция в нов стандарт за пенитенциарното дело у нас. 

На срещата бе заявено и желанието на екипа в МП за коректен диалог със синдикатите, така че проблемите да се поставят и решават своевременно.