Българските домакинства и предприятия продължават да се доверяват на банките и да захранват системата с парите си, дори и когато условията, които им предлагат  не са много добри. Статистиката на БНБ показва, че в края на 2019 г. общият размер на депозитите на нефинансовите предприятия, на домакинствата и на нетърговските организации е 82.138 млрд. лева и нараства с близо 10% на годишна база. Само домакинствата съхраняват в банковите трезори сумата от  55.645 млрд. лева (ръст с 8% за година), а нефинансовите предприятия – 26.494 млрд. лева (увеличение с 14.3%), пише Банкеръ.

Според експертите подобен висок ръст е характерен за последните месеци на годината.

Интересното е, че всичко това се случва на фона на нулеви лихви по депозитите. Нещо повече, в последните четири месеца на  2019-а евровите депозити на бизнеса стоят на влогове в българските банки при отрицателни лихви. Тоест, той вече си плаща на банките, за да работят с парите му. И  тук дори не влизат всички такси, които се начисляват за внасяне, теглене и съхранение на парите.

Лихвената статистика на БНБ през декември показва, че средният лихвен процент по депозитите на бизнеса в евро е паднал за една година с 0.06 пр. пункта. При левовите депозити все още лихвите са положителни, но и те се въртят около нулата.

При депозитите в лева спадът e с 0.02 пр. пункта на годишна база. Лихвите по депозитите на домакинствата както в левове, така и в евро спадат до съответно 0.17% и 0.20 процента.

Кредитите на домакинствата и обслужващите ги търговски предприятия в последните дни на миналата година са 23.908 млрд. лева. За 12 месеца те са се увеличили с 9.5 процента.

Размерът на заемите на нефинансовите предприятия, на домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, нарастват към края на четвъртото тримесечие на 2019-а със 7.5% на годишна основа.

Кредитирането бележи годишен ръст за тридесет и девети пореден месец, който е средно около 5% и е здравословен за българската икономика, казват анализаторите на “Райфайзенбанк”.

Сигналите, които дава Европейската централна банка са, че няма да има скорошно повишение на основния лихвен процент. Това означава, че и лихвите в България през тази година ще останат на ниски нива.

А иначе, нагласите са за задържане на дела на лошите и преструктурирани кредити на сравними нива през първото полугодие на 2020-а.