Националният осигурителен институт е издал над 9000 разпореждания за възстановяване на неправомерно получени болнични и обезщетения през 2019 г. Парите са към 6,5 млн. лв. и трябва да бъдат възстановени от некоректните граждани.
Съставени са общо 6737 ревизионни документa на стойност 705 308,22 лв. неправомерно получени парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, безработица и помощи за профилактика и рехабилитация, информират в своя бюлетин от НОИ.
Преди изплащането на паричните обезщетения за временна неработостособност се извършва контрол върху актовете на органите на медицинската експертиза, с които се установява временна неработоспособност – болничните листове. Първо, системата не допуска издаването на болнични с некоректни данни. Въведени са 1180 автоматизирани контроли за продължителност на временната неработоспособност за определени заболявания, разработени на база рискови случаи, обясняват експертите на НОИ.