6 са отворените оферти за изграждането на кръгово кръстовище на път II-81 София – Монтана на входа на Костинброд, идвайки от София. Индикативната стойност на поръчката за строителство е 610 хил. лв. без ДДС.

Отворените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ са на:

  • „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД;
  • „ЩРАБАК“ ЕАД;
  • „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД;
  • „Кръстовище Ломско шосе“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД и „СЕТ Къмпани“ АД;
  • „Актив Билдинг Инк“ ЕООД;
  • „Интерхолд“ ЕООД.

Кръговото кръстовище ще бъде при пресичането на бул. „Ломско шосе“, който съвпада с трасето на републикански път II-81, и ул. „Полето“ в Костинброд. С изграждането на новото кръстовище ще се повиши безопасността на движение на входа на града.

Срокът за изпълнение е 90 дни.