Тормозът извън семейството ще се наказва със затвор до 1 година или пробация

Цвета Караянчева представи пред правната комисия в парламента мотивите за промени в Наказателния кодекс, свързани с борбата срещу домашното насилие. Измененията предвиждат до 5 години затвор за психически тормоз и преследване в условията на домашното насилие. Предвидено е тормозът извън семейството да се наказва със затвор до 1 година или пробация. Законопроектът е свързан с предоставяне на всеобхватна и широка защита на жените и децата, както и мъжете, жертви на домашно насилие.  Според председателя на НС промените в Наказателния кодекс срещу домашното насилие трябва да бъдат обсъдени възможно най-бързо и да влязат в зала. В законопроекта се дефинира и психическото насилие. То обаче е трудно доказуемо.  Част от участниците в дискусията в парламента намериха недостатъци на законопроекта.  В крайна сметка правната комисия го прие единодушно с 15 гласа.