Проф. д-р Сашо Георгиев Пенов е роден на 27 юли 1960 година в Монтана.  През 1979 г. е завършил немската езикова гимназия в родния си град. Пенов е магистър по право от Юридически факултет (ЮФ) на Софийски университет “Св. Климент Охридски” (1986). Преподавател е в Юридическия факултет, като от 1987 г. е асистент, през 2000 г. става доцент, а през 2012 г. – професор по дисциплините финансово право, данъчно право, международно данъчно право. Доктор е по право (1996 г.). Понастоящем член на юридическия съвет към президента. Има множество специализации.

Очаква се днес проф. Пенов да представи екипа на министерството и приоритетите.