На 4 октомври от 13.15 часа Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан” ще проведе информационни игри и пленер с ученици от 5 клас на училище СУ “Иван Вазов” Мездра. Заниманията ще са насочени към опознаване на зоните от Натура 2000 в община Мездра, както и към защитените видове растения и животни, които се опазват в тях.