На основание Решение №539 от 25.05.2023 г. на Общински съвет Оряхово и във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО

О Б Я В Я В А  подбор на кандидати за съдебни заседатели, за Окръжен съд – Враца.

и

На основание Решение №538 от 25.05.2023 г. на Общински съвет Оряхово и във връзка с чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО

О Б Я В Я В А  подбор на кандидати за съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Оряхово.